OIC Nasipi

Infrastrukturna posodobitev Obrtno industrijske cone Nasipi

VEČ

O Nas

Infrastrukturna posodobitev Obrtno industrijske cone Nasipi.

V občini Trbovlje se bo z operacijo na območju OIC NASIPI uredilo ustrezno in potrebno infrastrukturo in tako zagotovilo kvalitetni prostor za gospodarski razvoj občine in regije in s tem omogočilo ustrezen razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti, razvoj podjetij, nastajanje novih podjetij ter zagotovilo nove zaposlitvene možnosti srednje in visoko izobraženega kadra Zasavske regije.

  • Izboljšanje konkurenčnosti regije
  • Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta
  • Zvišati kvaliteto bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko in razširja možnosti za razvoj občine Trbovlje
  • Ohranitev prebivalstva vsaj v sedanjem obsegu in zmanjševanje demografske ogroženosti občine z ustvarjanjem ustreznih prostorskih in ekonomskih možnosti.
  • Uresničevanje razvojnih ciljev Občine Trbovlje
  • Spodbujanje in rast podjetij
  • Prispevanje k pogojem za ustvarjanje kvalitetnega in strokovno usposobljenega delovnega kadra
  • Izboljšanje kakovosti življenja in bivanja v občini Trbovlje
  • Povečanje gospodarske moči
OIC NASIPI letak (PDF)

Naložbo in aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: »3 – Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«