OBRTNO INDUSTRIJSKA CONA NASIPI

V občini Trbovlje se bo z operacijo na območju OIC NASIPI uredilo ustrezno in potrebno infrastrukturo in tako zagotovilo kvalitetni prostor za gospodarski razvoj občine in regije.

DELA NA LOKACIJI ODLIČNO NAPREDUJEJO


Od 4. maja lani so se izvedla že številna večja dela, vključno z odstranitvijo obstoječih asfaltov in cestnih robnikov, izgradnjo novega vodovoda iz Duktilnih cevi VRS DN 125, nove meteorne in fekalne kanalizacije, izvedba kanalizacije za potrebe javne razsvetljave in optike ter izvedbe odcepov zaradi omogočitve priključkov na novo komunalno infrastrukturo.

Obrtno industrijska cona Nasipi bo v novi infrastrukturni preobleki zaživela predvidoma spomladi. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša 2.822.561,00 eur, od tega predstavlja prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1.735.181,20 eur, prispevek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 578.393,73 eur in lastna sredstva občine 508.986,07 eur.

V februarju letos so bila dodatno izvedena še naslednja dela:
        1. Urejanje okolice obeh pilotnih sten
        2. Dobava in montaža JVO na pilotno steno »Tim pohištvo«
        3. Dokončanje kabelskih kanalizacij pri obeh trafo postajah
        4. Izvedba dela meteorne kanalizacije Kovit- RVV v brežini pred RVV