Datum objave: 17.08.2021

OIC Nasipi: dela potekajo v skladu s pričakovanji

Po podpisu pogodbe so z deli na investiciji OIC Nasipi pričeli že po prvem maju. O napredku del na samem projektu smo se pogovarjali z vodjo projekta ureditve OIC Nasipi, g. Jožefom Lukmarjem.

Z deli ste začeli 4. maja. Kakšen je predviden postopek del v poletnih mesecih?
Dinamika del v poletnih mesecih predvideva dela v območju ceste krožišče - EIMD in izvedbo pilotne stene pod objektom Mizarstvo – Podlesnik, in sicer:
- odstranitev obstoječih asfaltov in cestnih robnikov
- izkopi, izvedba nove meteorne in fekalne kanalizacije
- izvedba novega vodovoda iz Duktilnih cevi VRS DN 125
- izvedba kanalizacije za potrebe javne razsvetljave in optike /Telekom/
- izvedba odcepov zaradi omogočitve priključkov na novo komunalno infrastrukturo objektov Kovit, EIMD, Telekom.

Katera dela pa vse obsega prva faza?
Zgoraj navedene aktivnosti in izvedba novega vročevoda od krožišča proti novemu trgovskemu centru v območju Industrijske ceste, izvedba oziroma prestavitev plinovoda in vodovoda v območju Industrijske ceste, ter izvedba oporne zaledne stene pod tesarstvom Grošelj, naj bi predstavljale t. i. 1. fazo izvedbe.
Končanje teh del se predvideva najkasneje do 15.9.2021. Ta datum zahteva tudi narava del - zamenjava vročevoda in plinovoda in s tem povezan eventuelni pričetek kurilne sezone.

S katerim izzivom se trenutno spopadate?
Trenutno se izvajajo aktivnosti na posameznih odsekih ceste krožišče - EIMD in dela na pilotni steni pod Mizarstvom Podlesnik. Izvedba po posameznih odsekih je nujna zaradi zagotovitve stalnega dostopa do delujočih poslovnih subjektov na območju urejanja.

Ste pri delu naleteli že na kakšno nepredvideno situacijo?
Pri delih v zemlji oz. pod nivojem obstoječe ureditve, se vedno naleti na kakšno presenečenje - obstoječi podzemni vodi kateri niso evidentirani, ostanki starih objektov objektov oz. temelji, zidovi … Situacije rešujemo sproti in zaenkrat kaže dobro.