O Nas

Infrastrukturna posodobitev Obrtno industrijske cone Nasipi (v nadaljevanju: OIC Nasipi) je projekt, pri katerem gre za celotno infrastrukturno posodobitev obstoječe industrijske cone, s čimer bo podjetjem omogočeno optimalnejše delovanje ter razvoj in širitev. S projektom se bodo izboljšali pogoji za delovanje podjetij, povečala se bo urejenost delovnega okolja, izboljšal se bo potencial podjetij za internacionalizacijo v nadaljnjih fazah razvoja, povečalo se bo število novih delovnih mest in izboljšalo se bo poslovno okolje.

 • Izboljšanje konkurenčnosti regije
 • Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta
 • Zvišati kvaliteto bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko in razširja možnosti za razvoj občine Trbovlje
 • Ohranitev prebivalstva vsaj v sedanjem obsegu in zmanjševanje demografske ogroženosti občine z ustvarjanjem ustreznih prostorskih in ekonomskih možnosti.
 • Povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu
 • Uresničevanje razvojnih ciljev Občine Trbovlje
 • Spodbujanje in rast podjetij
 • Prispevanje k pogojem za ustvarjanje kvalitetnega in strokovno usposobljenega delovnega kadra
 • Izboljšanje kakovosti življenja in bivanja v občini Trbovlje
 • Povečanje gospodarske moči
 • Zmanjšanje onesnaženosti okolja
FINANCIRANJE IN POSLANSTVO
OIC Nasipi_situacija-02